Други анализи

Симулация на времето ..

Представяме симулация на познатата ни температурната инверсия , която често се образува през зимния сезон и за съжаление е съпътствана със замърсяване на въздуха .. Една от причините е , че студеният въздух е по-тежък и по-плътен от топлия, и обикновено се разстила в ниските слоеве на тропосферата..

Вредните газове остават и не се разсейват в атмосферата , а интензивният трафик и индустрията на големите градове допълнително влошават ситуацията .

Често явлението е познато като смог и се  образува при смесване на дим и мъгла. Първоначално смогът е предимно резултат от изгарянето на големи количества каменни въглища, което предизвиква насищане на въздуха с димни частици и серен диоксид. Съвременният смог обикновено е предимно от транспортни и индустриални емисии, които взаимодействат в атмосферата със слънчевите лъчи до образуването на вторични замърсители, които допълнително се смесват с първичните замърсители в атмосферата, образувайки фотохимически смог. Уникална вредна практика е в България есенното палене на стърнища и пустеещи терени, при което със седмици над полята и котловините се застоява смог.

21 липси по темата за въздуха | Клуб'Z'

Ето я и самата симулация:

На симулацията виждаме и образуване на облаци по склоновете на планините , обикновено са познати , като орографски облаци в стабилен въздух ..

Този тип облачност се образува над планинско препятствие и зависи от стабилността на в.маса. Ако въздушната маса е нестабилна се образува мощна купесто-дъждовна облачност. Обикновено Витоша и Стара планина, през топлото полугодие спомагат за развитие на силни гръмотевични бури над Софийската котловина и Дунавската равнина. Топлата въздушна маса бива “ принудително “ повдигната поради релефа или фронтално нахлуване , образува се мощна облачност и започват валежи .

Пример за конвекция 

Няма налично описание.

Това , което виждаме е пренос на по-топъл въздух във височина. Топлят  стълб издигащ се въздух ,всъщност представлява термик , а по-късен етап се образува и облачност.