Други анализи

По-малко вредни емисии в Китай

Икономическото забавяне на Китай, поради коронавируса, има и своя благоприятен  страничен ефект-по-малко вредни емисии .

Сателитни снимки на НАСА и Европейската космическа агенция наблюдават значителни понижения на азотния диоксид (NO 2 ) над Азия и Китай.  През изминалите месеци Китай забрани  търговията и масово ограничи транспорта и излизането навън .

 

1 януари до 20 януари 2020г

 

На сателитните снимки виждаме концентрацията  на азотен диоксид ( вреден газ) , отделян най-често от моторни превозни средства, електроцентрали и промишлени съоръжения.

 

 

Картите показват стойности на NO 2 в Азия и  Китай от 1-ви януари  до 25-ти февруари  2019 г. (преди карантината) и 1 януари до 25 февруари (по време на карантината). Данните бяха събрани от спътниците на НАСА, за наблюдение на тропосферата  и вредните емисии (MODIS ) .

Наблюдаваме трайно понижение на азотния диоксид през 2020 г. , който съвпадна и с   лунната Нова година. Като цяло, предприятията и фабриките затвориха зареди празника –  последната седмица през януари до началото на февруари, за да отпразнуват фестивала. Минали наблюдения показват, че замърсяването на въздуха обикновено е по-ниско  същия период и след това се увеличава .

Интересното тук е ,че самото понижение на вредните емисии сега е значително занижено ,поради  заплахата от вируса .