Други анализи

Нивото на водата в язовир „Цонево“ продължава да спада

Кратък анализ на обстановката над Североизточна България ..

Сателитни снимки  –  НАСА / MODIS  // 

На сателитните снимки виждаме, пресъхналия  югозападен ръкав от язовир Цонево .Причината за това е драстично спадналия обем на язовира през последните няколко месеца и засушаването на региона . Живеещи в района споделиха, че повече от 30 години не се е случвало старият мост на река Луда Камчия да се показва толкова много.Предполагат, че намалелият наполовина обем на язовира е изпуснат заради ремонт жп моста. Според специалисти от Басейнова дирекция “Черноморски район”, по-малкият обем вода е нормален за този период, а искане за изпускане не е постъпвало.

На сателитната снимка направена на  08.01.2019 г. Виждаме пълноводието на югозападния ръкав от язовира, но след една година положението е корено различно .. Нека да обърнем и внимание на сумарните валежи паднали за периода 1-ри август 2019 до 1-ри февруари 2020г. За приблизително шест месеца са паднали до 60-90л /кв.м . Една от главните причини и за спада е липсата и на воден запас, по планините  и  сухата зима .

Анализ на валежите от 01.08.2019  до 01.02.2020  / от 00 часа до 23 часа на 01 февруари 2020 /

Съгласно извършените контролни проверки по режимните графици за язовира, завиреният обем на 31 октомври е 154 694 000 м³. Максималният обем на язовира е 329 млн. м³. В БДЧР не е постъпвало уведомление по чл. 140 от ЗВ за източване на язовира с цел извършване на ремонт.